Увага! Конкурс щодо визначення виконавця послуг із збору та вивезення ТПВ на території Дніпрянського старостинського округу

0
154

1. Організатор конкурсу:
Найменування: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
Юридична адреса: 74900, м. Нова Каховка, просп.Дніпровський, 23
Особи уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Голова комісії – Чурсинов Л.Г.
Секретар комісії — Сендик О.В.

2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради “Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Дніпрянського старостинського округу” від 26.02.2019 № 48.

3. Предмет конкурсу:
Вивезення твердих і рідких побутових відходів, великогабаритних, будівельних відходів, які утворюються фізичними та юридичними особами на території Дніпрянського старостинського округу
Місце надання послуг: смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Нові Лагері та с.Піщане Строк надання послуг: згідно умов договору

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально – технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

Обов’язковою умовою, для виконавця послуг із збору та вивезення твердих побутових відходів, є забезпечення вивезення твердих побутових відходів на полігон який знаходиться в м. Каховка (40 км), оскільки на території Дніпрянського старостинського округу відсутнє сміттєзвалище.

5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:
Загальна площа території:
смт.Дніпряни – 450, 6 га;
с.Корсунка – 206, га;
с.Нові Лагері – 74,9 га
с. Піщане – 38,9 га.

6. Отримання конкурсної документації:
Місце: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23
Спосіб: Особисто або поштою

7. Умови подання конкурсних пропозицій:
Місце: 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23
Спосіб: Особисто або поштою
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 хв. 01.04.2019 року.
Місце подання конкурсних пропозицій – Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23, загальний відділ Новокаховської міської ради.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 15 год. 00 хв. 01.04.2019 року за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23

8. Проведення конкурсу:
О 15.00 год., 01.04.2019 р. за адресою : 74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23, другий поверх, каб. № 203.
Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: (05549) 7 66 37

Конкурсна документація з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Дніпрянського старостинського округу


Найменування, місце знаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,

74900, м. Нова Каховка, Херсонська обл., просп. Дніпровський, 23 тел. 055 49 4 54 58

Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету від 26.02.2019 р. № 48 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території Дніпрянського старостинського округу».

Місце і час проведення конкурсу

74900, м. Нова Каховка, Херсонська обл., просп. Дніпровський, 23, каб.№203 не раніше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу

01 квітня 2019 р. о 15.00 год.

Прізвище та посада, номер телефону особи, яка може ознайомити учасників з умовами надання послуг із вивезення побутових відходів

Сендик Олена Вікторівна – начальник відділу управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу міської ради – секретар комісії;

тел. (055) 49 7 66 37, тел./факс (05549)3-86-02 електронна адреса: viddildso@i.ua

Предмет конкурсу (перелік робіт та послуг)

Вивезення твердих і рідких побутових відходів, великогабаритних, будівельних відходів, які утворюються фізичними та юридичними особами на території Дніпрянського старостинського округу.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у конкурсній документації організатор конкурсу керується переліком кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються Учасниками конкурсу для підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом пред’явлення наступних документів:

1) наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого) (за рекомендованою формою – додаток №2 конкурсної документації);

2) відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, включно із великогабаритними відходами) (за рекомендованою формою – додаток №3 конкурсної документації);

3) наявність документально підтвердженого досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів (за рекомендованою формою – додаток №4 конкурсної документації).

4) довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації (за рекомендованою формою – додаток №5 конкурсної документації).

5) ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6) довідка про відсутність або наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

Обсяги послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг

Орієнтовні річні обсяги накопичення побутових відходів:

смт. Дніпряни:

– твердих – 6,6 тис. м.куб.;

– рідких – тис.м.куб.;

с. Корсунка: – твердих – 2,2 тис. м.куб.;

с. Нові Лагері: твердих – 0,7 тис. м.куб.;

с. Піщане: твердих – 0,4 тис. м.куб.

Обсяг надання послуг повинен розраховуватися на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету.

Якість послуг: дотримання графіку вивезення (погодженого з органом місцевого самоврядування), вимог, стандартів, нормативів, норм і Правил надання послуг вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 та інших нормативних актів.

– вивезення відходів повинно здійснюватися спеціально обладнаною технікою (сміттєвози, асенізаційні машини).

Перелік документів, оригінали або завірені копії яких подаються учасниками конкурсу


1. Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою – додаток №6 до конкурсної документації).

2. Відомості про Учасника (за формою – додаток №7 до конкурсної документації).

3. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №34 – ОПП) – завірена належним чином.

4. Витяг з реєстру платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином).

5. Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту).

6. Копія балансу (форма №1) або фінансового звіту учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період (завірена належним чином).

7. Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб’єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період (окрім осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином).

8. Оригінал або копія довідки ДФС (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобов’язаннями та по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

9. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов’язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

10. Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів). Наявність ремонтної бази та контейнерного парку, тощо ) (за рекомендованою формою, згідно з додатком №2).

11. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових відходів за 2018 рік.

12. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

13. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації.

14. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

15. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

16. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, (копія завіреного в установленому порядку договору) (згідно додатку №4).

17. Документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

18. Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби, тощо) належного рівня якості.

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги

Смт. Дніпряни – загальна площа території – 450,6 га; кількість вулиць – 17 од., довжина доріг – 21,1 км, в т.ч. 10,5 км – асфальтобетонних, 10,6 км – ґрунтових. Полігон для побутових відходів на території смт. Дніпряни відсутній, середня відстань з території вивозу твердих побутових відходів до сміттєзвалища м. Нова Каховка – 10,7 км, середня відстань з території вивозу рідких відходів до очисних споруд – 10 км.

с. Корсунка – загальна площа території – 206 га, кількість вулиць – 12 од., довжина доріг – 11,8 км, в т.ч. 3,5 км – асфальтобетонних, 8,3 км – ґрунтових. Полігон для побутових відходів на території с. Корсунка відсутній, середня відстань з території вивозу твердих побутових відходів до сміттєзвалища м. Нова Каховка – 18,2 км

с. Нові Лагері – загальна площа території 74,9 га, кількість вулиць – 5 од., довжина доріг – 4,6 км – грантові. Полігон для побутових відходів на території с. Нові Лагері – відсутній, середня відстань з території вивозу твердих побутових відходів до сміттєзвалища м. Нова Каховка – 19 км.

с. Піщане – загальна площа території 38,9 га, кількість вулиць – 4 од., довжина доріг – 2,9 км – грунтові. Полігон для побутових відходів на території с. Піщане відсутній, середня відстань з території вивозу твердих побутових відходів до сміттєзвалища м. Нова Каховка – 21,3 км.

Послуги повинні надаватись на всій території населених пунктів.

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

Смт. Дніпряни: багатоквартирні житлові будинки – 7 од., в т. ч.: 5-ти поверхові – 3 од., 4-х поверхові – 2 од., 2-х поверхові – 2 од., в будинках централізоване водопостачання та водовідведення, газифіковані, кількість мешканців – 335 осіб.

Кількість контейнерних майданчиків – 1од.

Кількість контейнерів (0,75 м.куб.) – 4 од.

Під’їзні шляхи до контейнерних майданчиків асфальтовані.

Одноквартирні житлові будинки (садиби) – 1757 од., централізоване водопостачання, газифіковані, кількість мешканців – 3905 особи.

В садибній забудові застосовується планово-поквартирна система збирання побутових відходів.

Неканалізовані будинки – 1750 од. (садиби) – 3890 – осіб.

В усіх будинках опалення індивідуальне газове, в т.ч. в багатоквартирних будинках.

Підприємства, установи, організації – 13 од., в т.ч. бюджетні – 8 од. (Дніпрянський старостинський округ, Дніпрянська ЗОШ, дитячий садок №24 «Віночок», Будинок культури, відділення «Укрпошти», фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, КЗХОР «Дніпрянський будинок-інтернат», ПГП «Карго Плац», ТОВ «Дніпрянське ХПП», ДП ДАФ ім.. Солдодухіна, Свято-введенський храм»).

с. Корсунка: багатоквартирні будинки до 2-х поверхів – 2 од. з централізованим водопостачанням та водовідведенням, газифіковані, кількість мешканців – 54 особи.

Одноквартирні будинки (садиби) 766 од., без централізованого водопостачання та водовідведення, газифіковані, кількість мешканців – 1205 осіб.

Вигрібні ями – 715 од.

Підприємства, установи, організації – 4 од., в т.ч. бюджетні – 4 од. (Корсунська ЗОШ, сільська бібліотека, Корсунський клуб, фельдшерсько-акушерський пункт).с. Нові Лагері: одноквартирні будинки (садиби) – 246 од., без централізованого водопостачання та водовідведення, газифіковані, кількість мешканців – 393 особи.

Вигрібні ями – 246 од.

Підприємства, установи, організації – 3 од., в т.ч. бюджетні – 3 од. (Новолагерський клуб, сільська бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт).с. Піщане: одноквартирні будинки (садиби) – 129 од., без централізованого водопостачання та водовідведення, газифіковані, кількість мешканців – 214 особи.

Вигрібні ями – 129 од.

Підприємства, установи, організації – 3 од., в т.ч. бюджетні – 3 од. (Піщанський клуб, сільська бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт).

Характеристика та місцезнаходження об’єкта поводження з побутовими відходами

Вивіз твердих побутових відходів здійснюється на сміттєзвалище, яке експлуатується з 1952 року. Сміттєзвалище займає площу – 15 га та переповнене. Найблищий полігон твердих побутових відходів, який паспортизований знаходиться в м. Каховка – 40 км.

Вимоги до конкурсних пропозицій.

Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації.

Порядок внесення змін до конкурсної документації.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи претендента, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Претендент має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції звернутися до конкурсної комісії в письмовій формі за її поштовою адресою, що зазначена в оголошенні про проведення конкурсу, за роз’ясненнями щодо конкурсної документації; конкурсна комісія протягом трьох робочих днів повинна надати відповідь на запит Претендента

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій комісія має право з власної ініціативи чи за результатами запитів Претендентів внести зміни до конкурсної документації та повідомити про зазначені зміни за допомогою засобів факсимільного зв’язку (факсом) з наступним письмовим підтвердженням всім Претендентам, яким конкурсна комісія надала конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту, організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше як за 7 днів, про що повідомляє учасників.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Додаток 1 до конкурсної документації.

Порядок проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою

надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї
У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається усім учасникам зборів в день їх проведення.

Спосіб та кінцевий термін надання пропозиції

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

Кінцевий термін подання пропозиції: не раніше, як 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, дата 01.04.2019 р. о 09.00год.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

74900, м. Нова Каховка, просп.. Дніпровський, 23, каб. № 203.

Час розкриття конвертів: не раніше, як 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, дата 01 квітня 2019 року, о 15.00 год.

Відміна конкурсу

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

Якщо конкурсною комісією прийнято рішення про визнання конкурсну таким, що не відбувся то протягом трьох робочих днів з дня його прийняття його організатор письмово повідомляє всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти днів підготовку нового конкурсу.

Дніпрянський старостинський округ