ДНІПРЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Головна В.о. старости

В.о. старости

Білий Анатолій Андрійович

Адреса:
74987, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт.Дніпряни, вулиця 1 Травня, 7, каб. № 1

Робочий телефон/факс:
(05549) 3-86-02

Прийом громадян:
щопонеділка: 13.00-16.30
кабінет № 1

Електронна адреса: vkdsr@i.ua

Староста:
1) представляє інтереси жителів населених пунктів Дніпрянського старостинського округу у виконавчих органах міської ради;
2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та її виконавчого комітету;
3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів старостинського округу;
4) сприяє жителям старостинського округу, у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території старостинського округу;
7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території старостинського округу підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території старостинського округу;
9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території старостинського округу;
10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою на території старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;
11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації і проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у старостинському окрузі та сприяє виконанню прийнятих рішень;
13) координує діяльність виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, закладів дошкільної освіти , закладів культури , охорони здоров’я на території старостинського округу;
14) ініціює укладання договорів з питань інфраструктурного розвитку старостинського округу та бере участь у здійсненні контролю за їх виконанням;
15) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
16) При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями старостинського округу, відповідальним – перед міською радою.
17) Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради староста інформує раду про свою роботу.
18) Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законодавством.