Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Новокаховською міською радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію можна подати:
усно: контактний телефон (05549) 4 26 16
письмово:
поштою – просп. Дніпровський, буд.23, м. Нова Каховка, Херсонської області, 74900;
телефоном-факсом (05549) 4 55 91;
електронною поштою – e-mail: zapyt@novakahovka.com.ua

Письмовий запит на інформацію складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) прізвище, ім’я, по батькові запитувача (або представника запитувача при колективному зверненні), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
3) підпис і дату.

Форми для подання інформаційного запиту:
– від фізичної особи у письмовому вигляді (додаток 1)
– від юридичної особи у письмовому вигляді (додаток 2)
– від об’єднання громадян у письмовому вигляді (додаток 3)